CMYK là gì?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3917 | Cật nhập: 7/31/2013 5:13:49 AM | RSS

CMYK: Sao chép đầy đủ hình ảnh màu chụp ảnh, in ấn điển hình sử dụng 4 màu mực. Bốn loại mực được đặt trên giấy trong lớp các điểm kết hợp để tạo ra những ảo ảnh của nhiều màu sắc hơn.

C - Cyan là màu lục lam

M - Magenta là màu đỏ tươi (màu hồng đỏ),

Y - Yellow là màu vàng

K - Keyline/Black là màu đen

Bốn màu này kết hợp tạo ra các màu sắc còn lại:

Tạo ra các điểm ảnh